Çmimi për një Kamp Veror është 80 euro. 

Vërejtje: Nuk lejohet pjesëmarrja në më shumë se tre (3) kampeve verore.