BONEVET është Hapësirë Krijuese e para në Ballkan e cila aftëson fëmijët dhe të rriturit në klasa praktike në fushat e Elektroniës, Robotikës, Programimit, Dizajnit, Mekanikës, Artit e krijimit në përgjithësi. Gjatë kësaj vere në BONEVET do të zhvillohet Kampi Veror për fëmijët nga Kosova dhe Diaspora, me qëllim kryesor argëtimin, edukimin jo-formal dhe shoqërimin në mes vete. Ju lutem gjeni kohë të përgjigjeni në pyetjet e mëposhtme, në mënyrë që aktivitetet e kampit të jenë sa më të përshtatshme për fëmijët tuaj!

[iphorm id=”1″ name=”Pyetesori per Kampi Veror”]